10.06.2020

Nově nás najdete také na Facebooku: https://www.facebook.com/zlinskyvorvan/

25.11.2019

Přinášíme prezentaci soutěže Zlínský vorvaň 2019 na webových serverech a v tisku.

19.11.2019

O skvělé atmosféře letošního ročníku soutěže vypovídají fotografie, které naleznete ve Fotogalerii. Současně vám představíme i všechna soutěžní družstva v oddíle Prezentace soutěžních družstev.

15.11.2019

Děkujeme všem školám za jejich účast, předvedené sportovní výkony, krásná kulturní vystoupení i bouřlivou sportovní atmosféru. Věříme, že jste si to užili a pobavili se. Velké poděkování patří partnerům soutěže, kteří konání letošního ročníku podpořili. Stejně tak jejich zástupcům a čestným hostům, kteří přišli pozdravit účastníky soutěže přímo do sportovní haly. Děkujeme!

14.11.2019

Blahopřejeme vítězům a všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony a krásnou atmosféru, kterou při soutěži vytvořili.

Celkové výsledky:

  1. ZŠ Gorazdova, Púchov
  2. ZŠ J. A. Komenského, Púchov
  3. ZŠ Velký Ořechov

Cena za nejlépe fandící publikum:

  • ZŠ a MŠ Újezd

Cena Best Image pro publikum:

  • ZŠ Slavičín – Vlára

Celkové pořadí všech zúčastněných škol i další Ceny udělené porotou soutěže si můžete prohlédnout v oddíle Výsledková listina.

09.10.2019

Jednoznačně nejrychleji zaslala přihlášku do letošního ročníku ZŠ Slušovice. Následovaly ji ZŠ Slavíčín – Vlára a ZŠ Velký Ořechov. Prohlédněte si seznam všech přihlášených škol, který budeme průběžně aktualizovat. Uzávěrka přihlášek je v pátek 18.10.2019.

22.08.2019

Kompletní dokumentaci pro přihlášení základních škol do soutěže a další informace naleznete v navigaci „2019, ročník XX.“, v oddíle „Dokumenty pro školy“. Termín pro odeslání přihlášek je do 18.10.2019.

30.06.2019

Jubilejní XX. ročník mezinárodní soutěže žáků základních škol v netradičních sportovních disciplínách „Zlínský vorvaň“ se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 8:30 hod. ve sportovní hale EURONICS ve Zlíně.