O soutěži

Motto

Vorvaň není v našich končinách zvířetem příliš obvyklým, ale jako symbol naší soutěže je více než vhodný. Vorvaň patří do řádu velryb, které se ve volné přírodě pohybují v mnohačlenných hejnech. Není to tedy v žádném případě tvor samotářský. Navíc se u něj projevuje silné sociální cítění. Mezi lovci velryb koluje mnoho historek o tom, jak se ve chvílích ohrožení jejich oběti pokoušely jedna druhé pomoci. Zejména vorvani často místo snahy o útěk pomáhali harpunovaným kusům udržet se nad hladinou a snažili se je zachránit i za cenu vlastního života. Není nic neobvyklého, když vůdce stáda obětuje sám sebe, aby ostatní mohli uniknout.

Vorvaň se tak stal symbolem a maskotem našeho soutěžního klání, protože by nám všem mohl být pro své vlastnosti vzorem.

V dětech chceme vzbudit nejen soutěživost ve sportovních disciplínách, ale i kolektivního ducha. Nejde jen o to, kdo je nejrychlejší. Celé klání a jeho výsledek je postaven také na soudržnosti, kamarádství a výpomoci jednotlivých členů v družstvu, které tvoří rovným dílem chlapci i děvčata a navíc je věkově velmi rozmanité. Jeho semknutost, chování, schopnost vzájemné důvěry, ale i podpora a povzbuzování spolužáků z hlediště. To vše rozhoduje o konečném počtu získaných bodů a výsledném pořadí. Ne tedy jen počet dosažených bodů při soutěžích, ale i body, které uděluje porota při svém hodnocení. A ta v něm zohlední právě smysl pro fair play a sportovní chování.

Do soutěže se zapojuje i družstvo zdravotně handicapované mládeže. Nejdříve předvede ukázku z některé ze „svých“ sportovních disciplín. A v této disciplíně pak změří síly i se žáky soutěžních družstev. Účast handicapovaných sportovců se stala nedílnou součástí soutěže a učí děti přijímat odlišnosti. Ukazuje jim, že i když je někdo jiný, umí být v určité sportovní disciplíně stejně dobrý, často i lepší.

Soutěž „Zlínský vorvaň“ vznikla v roce 2000 jako soutěž žáků základních škol Zlínského kraje v netradičních sportovních disciplínách. Od svého třetího ročníku v roce 2002 je soutěží mezinárodní. Pravidelně se jí účastní základní školy ze Slovenska, a to ze sousedního Trenčínského regionu, města Púchova a okolí. Kdo jiný by měl mezi sebou začít více komunikovat a spolupracovat, než právě ta generace, která vyrostla již ve dvou samostatných sousedních státech? Tato soutěž jí dává příležitost nejen se setkat, ale i vzájemně lépe poznat. Soutěžní klání se tak stalo i jednou z forem pravidelné spolupráce se Slovenskou republikou na úrovni žáků základních škol z příhraničních regionů. 

Máme se čím chlubit. Podívejte se na naši statistiku

Soutěž v číslech

20
Ročníků soutěže
1325
Soutěžících dětí
8
Soutěžních disciplín